Postterminal, PostNord, Rosersberg

PostNords terminal i Rosersberg norr om Stockholm är en viktig del i Postens satsning på en ny produktionsstruktur. Terminaletableringen i Rosersberg omfattar 131 000 kvm markarea, som rymmer en terminalbyggnad inklusive spårhall på ca 49 000 kvm. Enheten kommer hantera uppsamling och spridning av post till ca 800 000 hushåll och 77 000 företag i 42 kommuner. 200 fordon beräknas angöra terminalen per dygn inklusive tåg. Terminalbyggnaden uppfyller kraven för Green Building och är utrustad med 2000 kvm solceller.

Fasaderna i den enorma byggnaden har beklätts med PAROC sandwichelement i sex olika kulörer och vertikala fönsterband.

Projektinformation

Kategori
  • Sandwichelement
År 2014
Land Sweden
Adress Rosersberg Brevterminal
Postnummer & ort 195 72 ROSERSBERG/ARLANDA
Arkitekt Sweco Arkitekter AB
Entreprenör