Arkitektonisk design med PAROC sandwichelementEn byggnads arkitektur återspeglar imagen för det den används till. Den imagen kan vara klassisk eller modern, imponerande eller anspråkslös eller någonting helt annat. Paroc Panel System bidrar till att förverkliga den imagen. Olika elementmodeller, ett brett sortiment med kulörer och beslag ger arkitekterna mycket att jobba med för att ge uttryck för sin fantasi. Använd designlösningar när en fasads estetiska värde är viktigt. Detta moderna lätta och högteknologiska system är det bästa alternativet för konstruktioner som har en hög profil som t.ex. offentliga byggnader och kontorsbyggnader.

PAROC® element

Vi erbjuder ett brett sortiment elementmodeller med olika ytprofileringar. På PAROC® print elementen kan du trycka vilken bild eller vilket mönster du vill och återinföra konst och utsmyckning till arkitekturen.

I speciella fall, exempelvis mellan fönster, kan det vara mera rationellt att använda en annan elementbredd än standard. Både normala element för fasader och hörnelement finns tillgängliga i valfria bredd från 300 till 1 100 mm. 

Formade element ger större flexibilitet i fasadens design. Olika typer av hörnelement och U-element ger fasaden ett fulländat utseende. Välj runda eller skarpa linjer efter egen smak.

Hörndetalj med PAROC rundat hörnelement Hörndetalj med PAROC hörnelement

Hörndetalj med
PAROC rundat hörnelement

Hörndetalj med
PAROC hörnelement

 

PAROC® Built-on™ lösning

 
PAROC Built-on™ är en lösning för extra beklädnad av fasader med Parocs unikt hållfasta sandwichelement. Kombinera element för fasader med andra beklädnadsmaterial. Keramikplattor, glas, trä eller tegelstenar skapar nya möjligheter för formgivning av fasader när de kombineras med eleganta, stålklädda PAROC-element. Eftersom våra element har en helt unik hållfasthet är det enkelt att fästa ytterligare beklädnadsmaterial även direkt på elementets ytskikt.

Parocs partner, det finska företaget Stonel, tillverkar tegelfasader. Parocs lösning Built-on i kombination med Stonel tegelfasad erbjuder ett snabbt, enkelt och kostnadseffektivt sätt att bygga hus som uppfyller dagens stränga krav.

Paroc Built-on Solution

 Lösningen PAROC Built-on™  
 Beklädd fasad med keramikplattor på PAROC element  

Lösningen PAROC Built-on med Stonel tegelfasad

Lösningen PAROC Built-on™ med
keramikplattor på PAROC-element

Lösningen PAROC Built-on™
med Stonel tegelfasad
Beklädd fasad med profilerad stålplåt på PAROC element Beklädd fasad med kassetter på PAROC element
Lösningen PAROC Built-on™ med
profilerad stålplåt på PAROC-element

Lösningen PAROC Built-on™ med
kassetter på PAROC-element

Valfri monteringsriktning

PAROC elementen ger dig friheten att bestämma i vilken riktning de ska monteras. Horisontell montering skapar ett strömlinjeformat och mäktigt utseende där beslagen spelar en avgörande roll. Elementen används normalt som enfältskonstruktioner och är mycket lätta att montera, men även flerfältskonstruktioner är möjliga. Vertikal montering ger enhetliga fasader en rytm. Diagonal montering förstärker en byggnads lutande former.

 

 PAROC elementfog med omega-beslag vid horisontell montering

Individuell design av beslag

Beslagen bidrar till fasadernas estetiska värde. En kreativ design av beslag kan användas för att skapa individuella effekter och skuggor. När du utformar beslag beakta höjden av elementinfästningar som ska täckas med beslag. Vårt beslagsortiment är brett. Beslagen tillverkas av PVDF-belagd stålplåt vars rekommenderade tjocklek är 0,6–0,7 mm.

Kontakta ditt lokala Paroc säljkontor för information om vilka beslag som finns som standard samt kundanpassade alternativ.

Kreativ design på detaljer

Kreativa och noggrant utformade detaljer fullbordar byggnadens utseende. Paroc Panel System erbjuder en mängd olika detaljer för fasader som standard.

PAROC elementfog med
omega-beslag vid horisontell montering