Baslösningar med PAROC sandwichelementBaslösningar används i ytterväggar, innerväggar och innertak. De fokuserar på funktionalitet och rationalitet och är ett lämpligt alternativ när ekonomi värderas högre än estetiken, t.ex. i industribyggnader och sporthallar. Med sina hållfasta och obrännbara element lämpar sig systemet även för innerväggar och innertak i vanliga inomhusapplikationer där det inte föreligger extrema krav på brandmotstånd, hygien eller akustik.

PAROC® element

Om byggnaden snabbt ska tas i bruk är de färdigbehandlade elementytorna en förutsättning. Som standard används PVDF-beläggning i utomhusbruk och polyester i inomhusbruk. PAROC elementen är klassificerade som obrännbara A2-s1,d0. Obrännbara material håller brandbelastningen i byggnaden låg och minskar även brandrisken. Obrännbara PAROC element bidrar även till att minska försäkringskostnaderna.

Täthet

Elementens fogar är luft- och vattentäta. Om elementen har fabriksmonterad tätning enbart i en av honsponterna ska du vända den tätade sponten inåt mot byggnadens varma sida. Elementets kärna är vattenavstötande, icke hygroskopisk och icke kapillärsugande.

Luft- och vattentäthet är särskilt viktigt i höga byggnader. I höga byggnader samt i vertikalt monterade ytterväggar måste elementen förses med tätning i både inre och yttre honsponten. Alla nödvändiga öppningar och håltagningar som t.ex. fönster- och dörröppningar måste vara noggrant tätade.

Infästning av elementen

Vanligtvis fästs elementen med genomgående borrande gängpressande skruvar, men i vertikalt monterade innerväggar fästs de med profiler. I innertak hängs PAROC element upp med hattprofiler och förankras med bultar i den bärande konstruktionen. Elementen fästs till varandra på övre sidan. Använd vår Tekniska handbok och våra CAD-detaljer för att dimensionera mängden av infästningar.

Enkel design på detaljer

I baslösningar hålls kostnaderna nere med synliga infästningar, nitade beslag och enkla ändamålsenliga detaljer.

Takfot vid gavel vid horisontell eller vertikal montering Infästning av PAROC element till stålstomme vid horisontell montering

Takfot vid gavel vid
horisontell eller vertikal montering

Infästning av PAROC element till
stålstomme vid horisontell montering

Infästning av PAROC element till sockel med U-profil vid horisontell montering Hörn, infästning av PAROC element till stålstomme vid horisontell eller vertikal montering
Infästning av PAROC element till sockel
med U-profil vid horisontell montering

Hörn, infästning av PAROC element till stålstomme vid horisontell eller vertikal montering

Infästning av PAROC element med hattprofil Montering av fönster
Infästning av PAROC element
med hattprofil

Montering av fönster