PAROC sandwichelement förhindrade branden som uppstod i Dalco Foods från att sprida sigPAROC elementlösningar är ett pålitligt alternativ vid alla tillfällen då brandsäkra konstruktioner krävs för att skydda liv och egendom. Paroc erbjuder en komplett lösning för brandsäkra byggnader med obrännbara element och specialdesignade detaljer samt tillbehör.

PAROC® element är obrännbara

Våra element är obrännbara och klassificerade i Euroklass A2-s1,d0, elementkärnan av PAROC structural stenull är klassificerad i Euroklass A1. PAROC elementkonstruktioner uppfyller kraven för brandmotstånd upp till fyra timmar i väggar och upp till en timme i innertak.

Brandmotståndstest för 150 mm tjock PAROC element, typ AST® F 

 

EI-M-klassificerad brandvägg med PAROC element

EI-M-klassificerad brandvägg

Brandavskiljande väggar med PAROC element är testade och klassificerade i klasser EI-M 60…EI-M 120 enligt standarderna EN 1364-1 och EN 1363-2. Kontakta Paroc Panel System för mer information.

 

Brandsäkra detaljlösningar

Vid brand fungerar PAROC elementen som en linkonstruktion. Därför ska du använda rätt detaljer när du planerar brandsäkra konstruktioner så att hela konstruktionen uppfyller kraven för stabilitet, isolering och täthet. Kom också ihåg också att det inte är tillåtet att överföra laster från t.ex. takkonstruktioner ned i en brandklassad elementkonstruktion.

Vad händer vid brand?

 

När du planerar brandavskiljande konstruktioner är det viktigt att välja rätt PAROC element tillsammans med de rätta detaljlösningarna för att uppfylla kraven på brandsäkerhet. Paroc Panel System erbjuder godkända detaljlösningar som garanterar elementkonstruktionens funktion.  

PAROC element med flexibel infästning till betongtak Infästning av PAROC element med hattprofil i icke gångbart innertak
PAROC element med
flexibel infästning till betongtak

Infästning av PAROC element med
hattprofil i icke gångbart innertak

Infästning av PAROC element till golv med L-profil på båda sidorna, horisontell eller vertikal montering PAROC elementfog i brandklassad innervägg

Infästning av PAROC element till
golv med L-profil på båda sidorna,
horisontell eller vertikal montering

PAROC elementfog
i brandklassad innervägg


Täthet

PAROC element för brandklassade väggar levereras utan tätning i sponten vilken är tillräckligt tät för heta brandgaser. Använd obrännbar PAROC stenull för att täta genomföringar och fogar.

Genomföring i PAROC element

Genomföringar

I brandavskiljande väggar måste genomföringar uppfylla samma brandklass som själva konstruktionen. De måste vara tillräckligt täta och förhindra värmeöverföring från den varma sidan till den kalla sidan. Genomföringar isoleras med obrännbar PAROC stenull.