Långa spännvidder med PAROC sandwichelementÖverlägsna materiella egenskaper och AST (Advanced Structural Technology) gör PAROC element hållfasta och styva så att de klarar av höga laster. Vid byggnation innebär detta långa spännvidder – en viktig fördel inom dagens byggande.

Stommens utformning avgör vanligtvis byggnadens utseende. Optimera dina konstruktioner med PAROC element. Elementens överlägsna hållfasthet gör att du kan använda maximala spännvidder. Normalt används PAROC element som enfältskonstruktioner men även flerfältskonstruktioner är möjliga. Spännviddsdimensioneringen för PAROC element är baserad på standarden EN 14509.

När PAROC element dimensioneras ska du ta med håltagningar för dörrar och fönster och genomföringar för rör samt andra öppningar i beräkningen. Dessa kan försvaga elementets hållfasthet. Spännvidden kan också vara begränsad i brandklassade konstruktioner.
Använd dimensioneringskurvorna i Tekniska handboken för att dimensionera spännvidderna. Beräkna belastningarna enligt följande:

Ytterväggar

Beräkna den faktiska vindbelastningen. Vid dimensionering beakta också partialkoefficienter och formfaktorer enligt nationella bestämmelser.

Innerväggar

Beräkna den faktiska vindbelastningen. Vid dimensionering beakta också partialkoefficienter och formfaktorer enligt nationella bestämmelser.
Se till att belastningen är minst 0,5 kN/m2, eftersom innerväggar ofta utsätts för den högsta belastningen under monteringsfasen när elementen flyttas och hanteras på plats
.

Flerfältsväggar

Beräkna den faktiska vindbelastningen. Vid dimensionering beakta också partialkoefficienter och formfaktorer enligt nationella bestämmelser. Se till att belastningen är minst 0,5 kN/m2, eftersom innerväggar ofta utsätts för den högsta belastningen under monteringsfasen när elementen flyttas och hanteras på plats.

Innertak

Innertak delas upp i två olika typer: icke gångbara och gångbara.

  • Dimensionera icke gångbara innertak för elementets egenvikt och eventuella belastningar från upphängningar i elementet. Gå inte på dessa innertak efter monteringen och använd inte innertaken som stöd för utrustning, kanaler eller liknande.
  • Dimensionera gångbara innertak för elementets egenvikt, punktbelastning för fottrafik och en jämnt distribuerad servicebelastning på 25 kg/m2 om ingen annan belastningsinformation finns tillgänglig.