Inbrottssäkra PAROC-elementväggar är certifierade i Sverige och Finland.Ibland måste egendom skyddas mot annat än bara brand. Vi erbjuder idealiska lösningar för projekt med säkerhetskrav som överstiger det normala. Våra inbrottssäkra väggar är certifierade i skyddsklass 2 och 3 både i Sverige och i Finland.
För inbrottsförsäkring finns allmänna och särskilda villkor hur inbrottssäker lokalen skall vara. Kraven på inbrottsskydd kan variera beroende på egendomens värde och begärlighet. Ett bra inbrottsskydd skall både försvåra inbrott och bortförande av stöldgods. Skyddsklasserna definieras enligt följande:

Skyddsklass 1
Allmänna villkor för verksamhet med ingen eller ringa mängd stöldbegärligt material

Skyddsklass 2
Särskilda villkor för verksamhet med större mängd stöldbegärligt material än i skyddsklass 1

Skyddsklass 3
Särskilda villkor för verksamhet med huvudsaklig inriktning på stöldbegärligt material