<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-5MDD4K" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe>

Kvalitet och Miljö

Samtliga av Parocs verksamheter kännetecknas av kvalitets- och miljötänkande. Vi strävar efter att ständigt förbättra våra verksamheter och säkerställa hög kvalitet i alla våra processer.

ISO 14001 certifikat

Parocs verksamhetsprinciper är vägledande för allt som våra medarbetare gör. Våra processer är godkända enligt de senaste bestämmelserna och aktuella standarder. Certifikaten delas ut av oberoende klassificeringsinstitut som med jämna mellanrum gör utvärderingar av alla våra produktionsanläggningar.

Certifieringar enligt kvalitetsledningssystemet ISO 9001:2008 och miljöledningssystemet ISO 14001:2004 har tilldelats de divisioner som tillverkar PAROCs isoleringar i alla fyra länder där Paroc har sin tillverkning. Certifikaten omfattar hela servicekedjan, från tillverkning till försäljning. Även Parocs gruvor har certifierats enligt ISO 9001 och ISO 14001.

Vi mäter vårt resultat aktivt med hjälp av ett antal metoder. Om det skulle behövas, är vi redo att snabbt vidta förebyggande eller effektiva korrigerande åtgärder.  

Paroc är också certifierade enligt standarden BES 6001 Ansvarsfulla inköp för byggprodukter av BRE (Building Research Establishment Limited). Certifieringen omfattar samtliga av Parocs produktionsläggningar för värmeisolering i Europa. Paroc är den första tillverkaren av mineralullsisolering att certifieras enligt BES 6001 och fick betyget "Bra" för sina ansvarsfulla materialinköp.

ISO 9001 certifikat