<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-5MDD4K" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe>

PARAFON Step

PARAFON Step, där design och kreativitet möter funktion. Genom kombination av PARAFON Step i olika tjocklekar och format skapas ett dynamiskt och unikt akustikundertak. Välj mellan utvalda kulörer och montageförslag eller skapa en egen design. PARAFON Step har en kärna av obrännbar PAROC stenull som håller sig formstabil även vid mycket höga temperaturer i händelse av brand. Limmas mot underlaget och kan användas både i tak och på vägg.
 

Produktblad

Uppdaterad 28 nov 2016

Godkännande nummer
0809-CPR-1013 / VTT Expert Services Ltd, P.O. Box 1001, FI-02044 VTT, Finland
Användningsförhållanden
Produkten suger inte vatten kapillärt och kan användas vid 95 % relativ fuktighet och 30 ˚C, tillfälligt 100 % och 40 ˚C.

Dimensioner

Dimensioner
TjocklekBredd x LängdVikt
Kant A: för Step montage (fast mått):  
18 mm300 x 600 mm1,4 kg/m²
18 mm300x 1200 mm1,4 kg/m²
18 mm600 x 600 mm1,4 kg/m²
25 mm300 x 600 mm1,8 kg/m²
25 mm300x 1200 mm1,8 kg/m²
25 mm600 x 600 mm1,8 kg/m²
40 mm300 x 600 mm2,8 kg/m²
40 mm300x 1200 mm2,8 kg/m²
40 mm600 x 600 mm2,8 kg/m²

Andra dimensioner är möjliga, var vänlig kontakta Paroc Akustik Säljorganisation.

Förpackning

Förpackning
Kartong

Brandegenskaper

Brandtekniska egenskaper
EgenskapVärdeEnligt
Brandklassificering, EuroclassA2 - s1, d0EN 13964:2014 (EN 13501-1)
Other Fire Properties
EgenskapVärdeEnligt
BrännbarhetBasprodukt obrännbar EN 13964:2004/A1:2006 (EN ISO 1182)

Mekaniska egenskaper

Drag/böj hållfasthet
EgenskapVärdeEnligt
Böj draghållfasthetNPD EN 13964:2014
Andra mekaniska egenskaper
EgenskapVärdeEnligt
RivegenskaperNPD EN 13964:2014

Emissioner

 
EgenskapVärdeEnligt
Emissioner i inomhusklimatM1 Finnish Classification
Emission av farliga ämnen till inomhusmiljön
EgenskapVärdeEnligt
Avgivning av formaldehydE1 EN 13964:2014
Avgivning av asbestfibrerInnehåller ingen asbest EN 13964:2014

Beständighet

Beständighet av brandegenskaper gentemot värme, väderpåverkan, åldring/nedbrytning
Brandegenskaperna ändras inte med tiden. Euroklass klassificeringen av produkten är relaterad till organiskt innehållet, vilket inte kan öka med tiden.

Ytskikt

Beläggning
Målad glasfiberfilt. Baksida: tunn glassfiberfilt.

Kanter

Behandling av kanter
Spraymålade med synlig ullstruktur.

Kantutformningar

A

Montering

Step limmas direkt mot underlaget.

Rengöring och underhåll

Borstning eller dammsugning med mjuk borste. Avtorkning med fuktig duk eller svamp.

Kassering och återvinning

Kan användas som värmeisolering eller föras till en avfallsanläggning. Inga begränsningar.

Godkännande nummer
0809-CPR-1013 / VTT Expert Services Ltd, P.O. Box 1001, FI-02044 VTT, Finland
Användningsförhållanden
Produkten suger inte vatten kapillärt och kan användas vid 95 % relativ fuktighet och 30 ˚C, tillfälligt 100 % och 40 ˚C.

Dimensioner

Dimensioner
TjocklekBredd x LängdVikt
Kant A: för Step montage (fast mått):  
18 mm300 x 600 mm1,4 kg/m²
18 mm300x 1200 mm1,4 kg/m²
18 mm600 x 600 mm1,4 kg/m²
25 mm300 x 600 mm1,8 kg/m²
25 mm300x 1200 mm1,8 kg/m²
25 mm600 x 600 mm1,8 kg/m²
40 mm300 x 600 mm2,8 kg/m²
40 mm300x 1200 mm2,8 kg/m²
40 mm600 x 600 mm2,8 kg/m²

Andra dimensioner är möjliga, var vänlig kontakta Paroc Akustik Säljorganisation.

Förpackning

Förpackning
Kartong

Brandegenskaper

Brandtekniska egenskaper
EgenskapVärdeEnligt
Brandklassificering, EuroclassA2 - s1, d0EN 13964:2014 (EN 13501-1)
Other Fire Properties
EgenskapVärdeEnligt
BrännbarhetBasprodukt obrännbar EN 13964:2004/A1:2006 (EN ISO 1182)

Mekaniska egenskaper

Drag/böj hållfasthet
EgenskapVärdeEnligt
Böj draghållfasthetNPD EN 13964:2014
Andra mekaniska egenskaper
EgenskapVärdeEnligt
RivegenskaperNPD EN 13964:2014

Emissioner

 
EgenskapVärdeEnligt
Emissioner i inomhusklimatM1 Finnish Classification
Emission av farliga ämnen till inomhusmiljön
EgenskapVärdeEnligt
Avgivning av formaldehydE1 EN 13964:2014
Avgivning av asbestfibrerInnehåller ingen asbest EN 13964:2014

Beständighet

Beständighet av brandegenskaper gentemot värme, väderpåverkan, åldring/nedbrytning
Brandegenskaperna ändras inte med tiden. Euroklass klassificeringen av produkten är relaterad till organiskt innehållet, vilket inte kan öka med tiden.

Ytskikt

Beläggning
Målad glasfiberfilt. Baksida: tunn glassfiberfilt.

Kanter

Behandling av kanter
Spraymålade med synlig ullstruktur.

Kantutformningar

A

Montering

Step limmas direkt mot underlaget.

Rengöring och underhåll

Borstning eller dammsugning med mjuk borste. Avtorkning med fuktig duk eller svamp.

Kassering och återvinning

Kan användas som värmeisolering eller föras till en avfallsanläggning. Inga begränsningar.

Godkännande nummer
0809-CPR-1013 / VTT Expert Services Ltd, P.O. Box 1001, FI-02044 VTT, Finland
Användningsförhållanden
Produkten suger inte vatten kapillärt och kan användas vid 95 % relativ fuktighet och 30 ˚C, tillfälligt 100 % och 40 ˚C.

Dimensioner

Dimensioner
TjocklekBredd x LängdVikt
Kant A: för Step montage (fast mått):  
18 mm300 x 600 mm1,4 kg/m²
18 mm300x 1200 mm1,4 kg/m²
18 mm600 x 600 mm1,4 kg/m²
25 mm300 x 600 mm1,8 kg/m²
25 mm300x 1200 mm1,8 kg/m²
25 mm600 x 600 mm1,8 kg/m²
40 mm300 x 600 mm2,8 kg/m²
40 mm300x 1200 mm2,8 kg/m²
40 mm600 x 600 mm2,8 kg/m²

Andra dimensioner är möjliga, var vänlig kontakta Paroc Akustik Säljorganisation.

Förpackning

Förpackning
Kartong

Brandegenskaper

Brandtekniska egenskaper
EgenskapVärdeEnligt
Brandklassificering, EuroclassA2 - s1, d0EN 13964:2014 (EN 13501-1)
Other Fire Properties
EgenskapVärdeEnligt
BrännbarhetBasprodukt obrännbar EN 13964:2004/A1:2006 (EN ISO 1182)

Mekaniska egenskaper

Drag/böj hållfasthet
EgenskapVärdeEnligt
Böj draghållfasthetNPD EN 13964:2014
Andra mekaniska egenskaper
EgenskapVärdeEnligt
RivegenskaperNPD EN 13964:2014

Emissioner

 
EgenskapVärdeEnligt
Emissioner i inomhusklimatM1 Finnish Classification
Emission av farliga ämnen till inomhusmiljön
EgenskapVärdeEnligt
Avgivning av formaldehydE1 EN 13964:2014
Avgivning av asbestfibrerInnehåller ingen asbest EN 13964:2014

Beständighet

Beständighet av brandegenskaper gentemot värme, väderpåverkan, åldring/nedbrytning
Brandegenskaperna ändras inte med tiden. Euroklass klassificeringen av produkten är relaterad till organiskt innehållet, vilket inte kan öka med tiden.

Ytskikt

Beläggning
Målad glasfiberfilt. Baksida: tunn glassfiberfilt.

Kanter

Behandling av kanter
Spraymålade med synlig ullstruktur.

Kantutformningar

A

Montering

Step limmas direkt mot underlaget.

Rengöring och underhåll

Borstning eller dammsugning med mjuk borste. Avtorkning med fuktig duk eller svamp.

Kassering och återvinning

Kan användas som värmeisolering eller föras till en avfallsanläggning. Inga begränsningar.