<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-5MDD4K" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe>

PAROC Hvac Slab GreyCoat

PAROC Hvac Slab GreyCoat

PAROC Hvac slab GreyCoat är en lätt och formstabil skiva med grått lackat ytskikt av armerad aluminiumfolie. En lätt och formstabil matta avsedd för kondensisolering av rektangulära ventilationskanaler, samt för värmeisolering vid krav på ytskiksklass.

Produktblad

Uppdaterad 26 jun 2017

Godkännande nummer
0809-CPR-1016 / VTT Expert Services Ltd, P.O. Box 1001, FI-02044 VTT, Finland
Beskrivningskod
MW-EN 14303-T3-ST(+)250-WS1-MV2-CL10

Maximal temperatur på ytskiktet 80°C.

PAROC Stenull tål höga temperaturer. Bindemedlet börjar dock brytas ned vid ca. 200 °C. Isoleringsegenskaperna är då oförändrade, men produkten har i de utbrända partierna försämrats vad gäller formbeständighet och förmåga att bära last. Stenull har en sintringstemperatur som överstiger 1000 °C.

Dimensioner

Dimensioner
Bredd x LängdTjocklek
600 x 1200 mm45, 50, 80, 100 mm
enligt standard EN 822enligt standard EN 823
Dimensionsstabilitet
EgenskapVärdeEnligt
Högsta användningstemperatur - dimensionsstabilitet250 °C 14303:2009+A1:2013 (EN 14706)

Förpackning

Förpackning
Skivor på pall
Pallstorlek
1800 x 1200 mm

Brandegenskaper

Brandtekniska egenskaper
EgenskapVärdeEnligt
Brandklassificering, EuroclassA2 - s1, d0EN 14303:2009 (EN 13501-1)

Termiska egenskaper

Värmemotstånd
EgenskapVärdeEnligt
Värmekonduktivitet 0 °C, λ00,035 W/mK EN 14303:2009 +A1:2013 (EN 12667)
Värmekonduktivitet 10 °C, λ100,036 W/mK EN 14303:2009 +A1:2013 (EN 12667)
Värmekonduktivitet 50 °C, λ500,042 W/mK EN 14303:2009 +A1:2013 (EN 12667)
Värmekonduktivitet 100 °C, λ1000,052 W/mK EN 14303:2009 +A1:2013 (EN 12667)
Värmekonduktivitet 150 °C, λ1500,063 W/mK EN 14303:2009 +A1:2013 (EN 12667)
Värmekonduktivitet 200 °C, λ2000,075 W/mK EN 14303:2009 +A1:2013 (EN 12667)
Värmekonduktivitet 250 °C, λ2500,090 W/mK EN 14303:2009 +A1:2013 (EN 12667)
Dimensioner och toleranserT5 EN 14303:2009+A1:2013

Fuktegenskaper

Vattenpermeabilitet
EgenskapVärdeEnligt
Vattenabsorption, korttid WS, Wp≤ 1 kg/m² EN 14303:2009+A1:2013 (EN 1609)
Ånggenomsläpplighet
EgenskapVärdeEnligt
ÅnggenomgångsmotståndMV2 EN 14303:2009+A1:2013 (EN 12086)

Avgivning av korrosiva ämnen:

Spårbara mängder av vattenlösliga joner och pH värdet
EgenskapVärdeEnligt
Kloridjoner, Cl-< 10 ppm EN 14303:2009+A1:2013 (EN 13468)

Beständighet

Beständighet av brandegenskaper gentemot åldring/nedbrytning
Brandegenskaperna ändras inte med tiden. Euroklass klassificeringen av produkten är relaterad till organiskt innehållet, vilket inte kan öka med tiden.
Beständighet av brandegenskaper gentemot hög temperatur
Brandegenskaperna förändras inte med hög temperatur. Euroklass klassificeringen av produkten är relaterad till det organiska innehållet, vilket förblir konstant eller minskar med hög temperatur.
Beständighet av värmemotstånd gentemot åldring/nedbrytning
Värmekonduktiviteten på mineralull ändras inte med tiden, erfarenhet visar att fiberstrukturen är stabil och porositeten innehåller inga andra gaser än luft.
Beständighet av värmemotstånd gentemot hög temperatur
Värmekonduktiviteten på mineralull ändras inte med tiden, erfarenhet visar att fiberstrukturen är stabil och porositeten innehåller inga andra gaser än luft.

Ytskikt

Beläggning
Grått lackat ytskikt av armerad aluminiumfolie

Godkännande nummer
0809-CPR-1016 / VTT Expert Services Ltd, P.O. Box 1001, FI-02044 VTT, Finland
Beskrivningskod
MW-EN 14303-T3-ST(+)250-WS1-MV2-CL10

Maximal temperatur på ytskiktet 80°C.

PAROC Stenull tål höga temperaturer. Bindemedlet börjar dock brytas ned vid ca. 200 °C. Isoleringsegenskaperna är då oförändrade, men produkten har i de utbrända partierna försämrats vad gäller formbeständighet och förmåga att bära last. Stenull har en sintringstemperatur som överstiger 1000 °C.

Dimensioner

Dimensioner
Bredd x LängdTjocklek
600 x 1200 mm45, 50, 80, 100 mm
enligt standard EN 822enligt standard EN 823
Dimensionsstabilitet
EgenskapVärdeEnligt
Högsta användningstemperatur - dimensionsstabilitet250 °C 14303:2009+A1:2013 (EN 14706)

Förpackning

Förpackning
Skivor på pall
Pallstorlek
1800 x 1200 mm

Brandegenskaper

Brandtekniska egenskaper
EgenskapVärdeEnligt
Brandklassificering, EuroclassA2 - s1, d0EN 14303:2009 (EN 13501-1)

Termiska egenskaper

Värmemotstånd
EgenskapVärdeEnligt
Värmekonduktivitet 0 °C, λ00,035 W/mK EN 14303:2009 +A1:2013 (EN 12667)
Värmekonduktivitet 10 °C, λ100,036 W/mK EN 14303:2009 +A1:2013 (EN 12667)
Värmekonduktivitet 50 °C, λ500,042 W/mK EN 14303:2009 +A1:2013 (EN 12667)
Värmekonduktivitet 100 °C, λ1000,052 W/mK EN 14303:2009 +A1:2013 (EN 12667)
Värmekonduktivitet 150 °C, λ1500,063 W/mK EN 14303:2009 +A1:2013 (EN 12667)
Värmekonduktivitet 200 °C, λ2000,075 W/mK EN 14303:2009 +A1:2013 (EN 12667)
Värmekonduktivitet 250 °C, λ2500,090 W/mK EN 14303:2009 +A1:2013 (EN 12667)
Dimensioner och toleranserT5 EN 14303:2009+A1:2013

Fuktegenskaper

Vattenpermeabilitet
EgenskapVärdeEnligt
Vattenabsorption, korttid WS, Wp≤ 1 kg/m² EN 14303:2009+A1:2013 (EN 1609)
Ånggenomsläpplighet
EgenskapVärdeEnligt
ÅnggenomgångsmotståndMV2 EN 14303:2009+A1:2013 (EN 12086)

Avgivning av korrosiva ämnen:

Spårbara mängder av vattenlösliga joner och pH värdet
EgenskapVärdeEnligt
Kloridjoner, Cl-< 10 ppm EN 14303:2009+A1:2013 (EN 13468)

Beständighet

Beständighet av brandegenskaper gentemot åldring/nedbrytning
Brandegenskaperna ändras inte med tiden. Euroklass klassificeringen av produkten är relaterad till organiskt innehållet, vilket inte kan öka med tiden.
Beständighet av brandegenskaper gentemot hög temperatur
Brandegenskaperna förändras inte med hög temperatur. Euroklass klassificeringen av produkten är relaterad till det organiska innehållet, vilket förblir konstant eller minskar med hög temperatur.
Beständighet av värmemotstånd gentemot åldring/nedbrytning
Värmekonduktiviteten på mineralull ändras inte med tiden, erfarenhet visar att fiberstrukturen är stabil och porositeten innehåller inga andra gaser än luft.
Beständighet av värmemotstånd gentemot hög temperatur
Värmekonduktiviteten på mineralull ändras inte med tiden, erfarenhet visar att fiberstrukturen är stabil och porositeten innehåller inga andra gaser än luft.

Ytskikt

Beläggning
Grått lackat ytskikt av armerad aluminiumfolie

Godkännande nummer
0809-CPR-1016 / VTT Expert Services Ltd, P.O. Box 1001, FI-02044 VTT, Finland
Beskrivningskod
MW-EN 14303-T3-ST(+)250-WS1-MV2-CL10

Maximal temperatur på ytskiktet 80°C.

PAROC Stenull tål höga temperaturer. Bindemedlet börjar dock brytas ned vid ca. 200 °C. Isoleringsegenskaperna är då oförändrade, men produkten har i de utbrända partierna försämrats vad gäller formbeständighet och förmåga att bära last. Stenull har en sintringstemperatur som överstiger 1000 °C.

Dimensioner

Dimensioner
Bredd x LängdTjocklek
600 x 1200 mm45, 50, 80, 100 mm
enligt standard EN 822enligt standard EN 823
Dimensionsstabilitet
EgenskapVärdeEnligt
Högsta användningstemperatur - dimensionsstabilitet250 °C 14303:2009+A1:2013 (EN 14706)

Förpackning

Förpackning
Skivor på pall
Pallstorlek
1800 x 1200 mm

Brandegenskaper

Brandtekniska egenskaper
EgenskapVärdeEnligt
Brandklassificering, EuroclassA2 - s1, d0EN 14303:2009 (EN 13501-1)

Termiska egenskaper

Värmemotstånd
EgenskapVärdeEnligt
Värmekonduktivitet 0 °C, λ00,035 W/mK EN 14303:2009 +A1:2013 (EN 12667)
Värmekonduktivitet 10 °C, λ100,036 W/mK EN 14303:2009 +A1:2013 (EN 12667)
Värmekonduktivitet 50 °C, λ500,042 W/mK EN 14303:2009 +A1:2013 (EN 12667)
Värmekonduktivitet 100 °C, λ1000,052 W/mK EN 14303:2009 +A1:2013 (EN 12667)
Värmekonduktivitet 150 °C, λ1500,063 W/mK EN 14303:2009 +A1:2013 (EN 12667)
Värmekonduktivitet 200 °C, λ2000,075 W/mK EN 14303:2009 +A1:2013 (EN 12667)
Värmekonduktivitet 250 °C, λ2500,090 W/mK EN 14303:2009 +A1:2013 (EN 12667)
Dimensioner och toleranserT5 EN 14303:2009+A1:2013

Fuktegenskaper

Vattenpermeabilitet
EgenskapVärdeEnligt
Vattenabsorption, korttid WS, Wp≤ 1 kg/m² EN 14303:2009+A1:2013 (EN 1609)
Ånggenomsläpplighet
EgenskapVärdeEnligt
ÅnggenomgångsmotståndMV2 EN 14303:2009+A1:2013 (EN 12086)

Avgivning av korrosiva ämnen:

Spårbara mängder av vattenlösliga joner och pH värdet
EgenskapVärdeEnligt
Kloridjoner, Cl-< 10 ppm EN 14303:2009+A1:2013 (EN 13468)

Beständighet

Beständighet av brandegenskaper gentemot åldring/nedbrytning
Brandegenskaperna ändras inte med tiden. Euroklass klassificeringen av produkten är relaterad till organiskt innehållet, vilket inte kan öka med tiden.
Beständighet av brandegenskaper gentemot hög temperatur
Brandegenskaperna förändras inte med hög temperatur. Euroklass klassificeringen av produkten är relaterad till det organiska innehållet, vilket förblir konstant eller minskar med hög temperatur.
Beständighet av värmemotstånd gentemot åldring/nedbrytning
Värmekonduktiviteten på mineralull ändras inte med tiden, erfarenhet visar att fiberstrukturen är stabil och porositeten innehåller inga andra gaser än luft.
Beständighet av värmemotstånd gentemot hög temperatur
Värmekonduktiviteten på mineralull ändras inte med tiden, erfarenhet visar att fiberstrukturen är stabil och porositeten innehåller inga andra gaser än luft.

Ytskikt

Beläggning
Grått lackat ytskikt av armerad aluminiumfolie