<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-5MDD4K" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe>

Tillförlitliga lösningar för fläktrum på tak

Paroc erbjuder flera tillförlitliga panellösningar för fläktrum i krävande miljöer. Genom att använda färdiga CAD-detaljer underlättas design- och konstruktionsarbetet.

Se våra detaljerade lösningar här och kontakta Paroc Panel System för ytterligare information.

 

Visa detaljer

 

1 Sockel

2 Yttervägg

3 Takfot

4 Dörr

5 Innervägg

6 Genomföringar

7 Övriga detaljer

 

  

View other details View penetration details View internal wall details View external wall details View socket details View eave details View door details