<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-5MDD4K" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe>

Fasadlösningen PAROC Built-on

Iskanten sportarena med PAROC Built-on fasadlösningPAROC Built-on™ är en lösning för extra beklädnad av fasader med Parocs unikt hållfasta sandwichelement. Med denna lösning kan du kombinera eleganta, stålklädda Paroc-element med andra beklädnadsmaterial som keramikplattor, glas, trä, stålkassetter eller tegel och därmed hitta nya möjligheter för avancerad fasaddesign.

Dokumentationen kring lösningen PAROC Built-on™ omfattar en broschyr om Paroc Built-on fasadlösning för arkitekter och en teknisk handbok som beskriver hur den extra beklädnaden utformas på Paroc-elementen.

Parocs tekniska personal erbjuder planerings- och konstruktionsstöd tillsammans med detaljerade dwg-ritningar för arkitekter, byggnadsingenjörer och entreprenörer. Lösningen Paroc Built-on™ baseras på den unika hållfasthet som kännetecknar Parocs sandwichelement. Den tekniska handboken innehåller en rad dimensioneringsregler för de laster som upphängningarna för beklädnaden ger upphov till.

Paroc Built-on Solution

Lösningen PAROC Built-onTM 

 

Lösningen Paroc Built-on™ erbjuds endast för Paroc-element på grund av den extrema hållfastheten hos Parocs sandwichelement. Parocs sandwichelement håller för upp till 45 kilo per kvadratmeter och kan därför till och med kläs med glas, keramikplattor eller tegel. Eftersom Parocs sandwichelement är obrännbara blir byggnaden dessutom både säker och hållbar.

Lösningen Paroc Built-on™ är kostnadseffektiv och därmed mycket uppskattad. Även om byggnaderna har en unik arkitektur blir kostnaderna för konstruktion och montering ändå rimliga, tack vare Paroc-elementens höga hållfasthet.

En egenskap som i synnerhet hyresvärdar uppskattar är möjligheten att erbjuda företagen en fasad som är anpassad till deras varumärken. Det blir dessutom enklare att sälja en fastighet med speciella färger i och med att fasaden enkelt kan bytas.  

Lösningen PAROC Built-on med Stonel tegelfasad

Lösningen PAROC Built-onTM
med Stonel tegelfasad