<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-5MDD4K" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe>

Teknisk Isolering

Teknisk isolering av stenull

Åtgärder för att åstadkomma energieffektivisering är en viktig del i klimatpolitiken då en effektivare användning av energi bidrar till minskad belastning på klimatet och miljön och till en tryggare energiförsörjning. 

Teknisk isolering säkerställer energiprestanda, minskar energianvändningen, ökar installationens livslängd och ger lägre underhållskostnader eftersom den också skyddar installationen. Investeringen betalar sig snabbt och effekten går att beräkna ur ett livscykelperspektiv.
 
Paroc tillverkar teknisk isolering av stenull; ett naturligt hållbart och brandsäkert material. Vi erbjuder ett komplett sortiment av produkter och lösningar för värme-, brand-, ljud- och kondensisolering av VVS installationer i byggnader, industriella processer och rörledningar, fartygskonstruktioner och industriell utrustning (OEM). 
 

Lösningar inom teknisk isolering

Här hittar du lösningar för all traditionell teknisk isolering både vad gäller nybyggnation och renovering.