Vi människor tillbringar allt mer tid inomhus vilket gör att kvaliteten på inomhusmiljön blir en allt viktigare faktor för vårt allmänna välbefinnande. En viktig aspekt av inomhusmiljön är ljudmiljön. Akustiken i rummet påverkar oss människor på många olika sätt och studier visar tydliga samband mellan bullerexponering och olika hälsoeffekter.

Buller kan ge hörselskador, störa, maskera både samtal och viktiga signaler, orsaka kroppsliga reaktioner och ge sömnstörningar. Buller kan också påverka koncentrationsförmågan och därmed försämra arbetsprestationen. Traditionellt har buller förknippats med fabriker, trafik och slamriga verkstäder men har alltmer kommit att uppmärksammas även inom andra områden, som t.ex skolor, förskolor och kontor.

Ljudabsorbenter och undertak hjälper dig skapa en behaglig arbetsmiljö och god rumsakustik.  

Paroc tillverkar ljudabsorbenter av stenull; ett naturligt hållbart och brandsäkert material och erbjuder under varumärket PARAFON® ett brett sortiment av ljudabsorbenter, undertak och vägglösningar för de flesta typer av utrymmen. 

Ljudabsorbenter för alla miljöer

Med rätt lösning kan ljudnivån sänkas i alla tänkbara miljöer. Vi kan hjälpa dig med allt kring akustik och att skapa en bättre ljudmiljö.