Akustik & Interiör

Akustik & Interiör

Rumsakustikdesign innebär att rummet tekniskt anpassas till hur det ska användas. Akustikdesign delar upp ljudet i rummet i två typer: föredragna och störande. Föredragna ljud är t.ex. en lärares röst i ett klassrum och musik i konserthallar. Störande ljud är bl.a. oväsen och alltför kraftiga ekon. Akustikdesign framhäver fördelarna med ljudtäckning och absorberar oönskade ljud.

I ett slutet rum kan ljudvågor inte röra sig fritt – de kolliderar med rummets väggar. Delar av ljudet absorberas av ytan och delar av det reflekteras tillbaka. Att kontrollera reflektionerna och välja en lämplig efterklangstid för varje rum är akustikdesignerns viktigaste uppgifter. 

Ljudabsorption innebär att ett ljud som träffar ett material inte reflekteras tillbaka. Akustikmaterial är konstruerade för att absorbera ljud som annars kan reflekteras och skapa en otrevlig inomhusmiljö. För att vara en bra absorbent måste materialet vara poröst och luftgenomsläppligt – inneboende egenskaper i PAROC stenull. Absorptionskoefficienten för stenull är ~0,90–1,00 (frekvenser över 500 Hz) vilket betyder att 90 %–100 % av ljudet absorberas av materialet. För låga frekvenser ska lager av gipsplatta användas med stenull.  

Vi har ett stort antal akustiklösningar för olika slags utrymmen; interiör, hygienutrymmen och industriella utrymmen. Välj rumstyp nedan för att återfinna aktuell PARAFON produkt.

PARAFON HYGIENE  PARAFON CREO  Parafon Acoustic Ceilings 

PARAFON HYGIENE

PARAFON® HYGIENE™ är ett brett sortiment högkvalitativa undertaksskivor för tuffa miljöer med höga krav på hygien och god rengöring. Läs mer >>

PARAFON CREO

PARAFON® CREO™ är ett helt nytt designkoncept som utvecklats för ett ge stora möjligheter till kreativitet och samtidigt skapa en bättre ljudmiljö. Läs mer >>

PARAFON UNDERTAK

De flesta ser bara våra PARAFON® akustik-undertak nerifrån, men idéhöjden kan många gånger komma uppifrån. Läs mer >>