Takisolering

Tak

Oavsett typ eller lutning bidrar taket som byggnadsdel till en stor del av byggnadens energieffektivitet – och värmeförlust. Ett välisolerat tak reducerar värmeförlusterna och mindre energi behövs för att värma upp byggnaden som helhet.

PAROC har ett omfattande program av stenullsprodukter för isolering av låglutande tak, kalla- och varma vindsbjälklag samt snedtak. Stenullsprodukter är obrännbara och förblir opåverkade, ingen krympning eller svällning sker, när de utsätts för varierande fukt- och temperaturförhållanden.

Nedan finner du exempel på lösningar för nybyggnad och renovering av de flesta vanligt förekommande typer av tak.

Låglutande tak 

Låglutande tak definieras som tak som faller upp till 1:10. PAROC har ett produktprogram som innebär ett komplett erbjudande för isolering av låglutande tak. Systemet omfattar en rad obrännbara stenullsprodukter som förblir opåverkade, ingen krympning eller svällning sker, när de utsätts för de varierande fukt- och temperaturförhållanden som är vanligt förekommande i låglutande tak.

PAROC har lång erfarenhet av och teknisk kunskap kring isolering av tak. Den ingående kunskapen tillsammans med ett brett sortiment av takprodukter gör att PAROC kan tillhandahålla lösningar för de allra flesta konstruktioner. I länkarna nedan finner ni konstruktionslösningar och U-värden för de vanligaste takkonstruktionerna.

Omvända tak med Ecoprim 

Principen bakom ett omvänt tak är beprövad och testad och den används på takterrasser, parkeringsdäck och industritak. Den här typen av tak har en funktion med många långsiktiga fördelar. Tätskiktet som sitter på den varma sidan om isoleringen är väl skyddat från UV-strålning och stora temperaturavvikelser. Det är också skyddat mot friktion som uppstår till följd av is som flyttar på sig. Dessutom är tätskiktet skyddat från direkt trafik till följd av verksamhet som försigår på taket. Omvända tak ger också större handlingsfrihet under konstruktionsskedet - rastplatser, trafikerade områden, gräsmattor och liknande kan installeras vid senare tillfälle. Ecoprim används i omvända tak. Dess densitet och bärkapacitet är avgörande. Det är optimalt att beställa och använda Ecoprim med spår för att säkra vattenavrinningen.

Vindsbjälklag  

Isoleringen av byggnader med sadeltak på regelnivå (kallvind) är den minst kostsamma takisoleringsmetoden. Ett av billigaste sätten att göra detta på är att installera mineralullsisolering mellan och ovanpå reglarna. Med denna metod ger takisoleringen en extremt hög energieffektivitetsnivå, med undantag för takfötterna, där det finns en praktisk begränsning för djupet och tjockleken på isoleringen som kan installeras.

Parocs sadeltakslösningar skapar säkra och hälsosamma boendemiljöer. Vår isolering är hållbar, flexibel och finns i en mängd olika former som alla är enkla att installera tätt i träregelkonstruktioner. Materialets porositet ger utmärkta ljudisolerande egenskaper och eftersom det är obrännbart erbjuder det bästa möjliga skydd mot brand.

 

 

Snedtak 

Sadeltak har alltid varit den klart dominerande taktypen för bostadshus. Oberoende av takets lutning är det den viktigaste delen av klimatskärmen när det gäller värmeförluster och energieffektivitet. Genom att minska värmeförlusterna via taket går det också åt mindre energi för att värma upp hela huset.

Isoleringen av byggnader med sadeltak på regelnivå (kallvind) är den minst kostsamma takisoleringsmetoden. Ett av billigaste sätten att göra detta på är att installera mineralullsisolering mellan och ovanpå reglarna. Med denna metod ger takisoleringen en extremt hög energieffektivitetsnivå, med undantag för takfötterna, där det finns en praktisk begränsning för djupet och tjockleken på isoleringen som kan installeras.

Parocs sadeltakslösningar skapar säkra och hälsosamma boendemiljöer. Vår isolering är hållbar, flexibel och finns i en mängd olika former som alla är enkla att installera tätt i träregelkonstruktioner. Materialets porositet ger utmärkta ljudisolerande egenskaper och eftersom det är obrännbart erbjuder det bästa möjliga skydd mot brand.

Låglutande tak 
Låglutande tak definieras som tak som faller upp till 1:10. PAROC har ett produktprogram som innebär ett komplett erbjudande för isolering av låglutande tak – för både nyproduktion som renovering. Systemet omfattar en rad obrännbara stenullsprodukter som förblir opåverkade, ingen krympning eller svällning sker, när de utsätts för de varierande fukt- och temperaturförhållanden som är vanligt förekommande i låglutande tak.

PAROC har lång erfarenhet av och teknisk kunskap kring isolering av tak. Den ingående kunskapen tillsammans med ett brett sortiment av takprodukter gör att PAROC kan tillhandahålla lösningar för de allra flesta konstruktioner. I länkarna nedan finner ni exempel på konstruktionslösningar vid renovering av låglutande tak.
Vindsbjälklag / Snedtak 

Ett enkelt och lönsamt sätt att förbättra prestandan hos den gamla, befintliga isoleringen är att tilläggsisolera. Det stora utrymmet mellan innertaket och yttertakets stomme gör det möjligt att uppnå en hög termisk isoleringsnivå.

Innan du tilläggsisolerar vinden bör du säkerställa att den befintliga takstommen är i bra skick.

Taklösningar

Paroc Proof Taklamellsystem  Paroc Air - ett unikt sätt att ventilera låglutande tak

Paroc Stenull brinner inte

PAROC PROOF

PAROC PROOF Taklamellsystem 
består av taklamell ROL 30 och takboard ROB 100. Systemet möjliggör välisolerarde och brandsäkra tak.

PAROC PROOF >>

 

PAROC AIR

PAROC Air är ett unikt sätt att ventilera låglutande tak. Med spår i isoleringen ges en effektiv och enkel lösning för att undvika fukt i konstruktioner.

PAROC Air >>

BRANDSKYDD

Energieffektivisering kan vara brandsäker. PAROC Stenull är naturligt obrännbar och därför klassad i Euroklass A1. Läs mer om materialet som är perfekt för brandskyddslösningar.

Brandskydd >>