Brandisolering för VVS? Vi hjälper dig!

PAROC Stenull är obrännbar och uppfyller kraven i den högsta brandklassen, Euroklass A1. Genom att använda lösningar med PAROC Stenull erhålls ett underhållsfritt brandskydd under byggnadens hela livslängd.

Paroc brandisolering används både för rektangulära och cirkulära ventilationskanaler monterade horisontellt eller vertikalt samt för brandsäkra rörgenomföringar