VVS

VVS

Installationer för värme, ventilation och sanitet (VVS) har till uppgift att göra våra hus till bekväma, säkra och sunda bostads- och arbetsmiljöer. Det räcker inte att enbart montera rör och ventilationskanaler.

För att installationerna ska ge största möjliga utbyte med låga energiförluster och underhållskostnader måste de isoleras på rätt sätt. Isolering för hälsa, säkerhet, miljö och ekonomi. Värmesystem ska isoleras så att värmeförluster begränsas. För att förhindra bakterietillväxt får inte tappkallvattenrören bli för varma samtidigt som tappvarmvattenrören inte får bli för kalla. PAROC Stenull ger också en bra ljudisolering och minimerar oönskade ljud från installationerna.

Genom att välja rätt produkt för rätt applikation förlängs VVS-systemets livslängd och underhållsbehovet minskar. PAROC stenull har produkter avsedda för VVS. Produkterna har ett ytskikt av armerad aluminiumfolie (AluCoat) som bidrar till att förebygga kondensisolering, vilket är en annan viktig roll hos välfungerade VVS-isolering.

Läs mer

PAROC sandwich panels are CE marked

Våra produkter för teknisk isolering är CE-märkta. Läs mer om märkningen här >>.