Brandisolerade kanaler

Boverkets Byggregler, BBR, ställer krav på att ventilationskanaler ska förläggas och utformas så att de vid brand inte ger upphov till antändning av närbelägna byggnadsdelar och fast inredning utanför den brandcell som de är placerade i, under den tid som brandcellskravet anger. Dessutom ska ventilationskanaler som går genom brandavskiljande byggnadsdelar utformas så att den brandavskiljande förmågan upprätthålls.

Produkter och lösningar:

PAROC produkter är typgodkända och klassificerade i Euroklass A1 eller Euroklass A2-s1,d0 (obrännbara). Vid isolering av ventilationskanaler med PAROC nätmattor uppnås brandklasser upp till EI 120.

PAROC nätmattor och brandskivor används för brandisolering av kanaler i alla slag av byggnader.

Brandisolerade ventlationskanaler  Brandisolerad ventilationskanal med dubbla lager 

Parocs produkter ger ett underhållsfritt brandskydd under byggnadens hela livslängd.

 

Energirenovering av rör och kanaler

I renZERO projektets svenska pilot har vi använt PAROC Hvac AirCoat, som är framtagen och anpassad för både värme- och kondensisolering av ventilationskanaler.

AirCoat insulation 

Vid installation i lösull rekommenderas 50 mm isoleringstjocklek och när installation sker ovanför lösullen rekommenderas 100 mm tjocklek på PAROC Hvac AirCoat.