Vi rekommenderar en efterklangstid på ungefär 0,8–1,5 sekunder vid frekvenser mellan 250 och 4000 Hz så att den kan anpassas till olika behov. En kortare efterklangstid behövs vid föredrag medan konserter behöver en längre tid.

Om lokalen används för flera olika syften och den inte är rektangelformad ska akustikkonsulter delta i designprocessen. 

 Akustiklösningar, aulor och konserthallar

Vid design av akustik för aulor och konserthallar ska lokalens främsta användningsområde förtydligas. Både reflekterande och absorberande material ska användas på väggarna och innertaket.

Rekommenderade produkter: PARAFON Classic, PARAFON Palett.