Vi rekommenderar en efterklangstid på 0,5 sekunder för små lokaler och 1,5 sekunder för stora lokaler vid frekvenser mellan 250 och 4000 Hz.

En låg nivå på bakgrundsbullret är viktigt för kunder med hörselnedsättning. Andra installationer, t.ex. el och sprinklersystem, måste passa i akustiktaket. 

 Acoustic solution, commercial rooms

Installera akustikskivor på hela innertakets yta. Det uppstår ofta mer buller vid kundtjänst och kassalinjen, så de områdena behöver mer uppmärksamhet i designfasen.

Rekommenderade produkter: PARAFON Classic, PARAFON Nordic, PARAFON Exclusive, PARAFON Gallery.