För att uppnå en låg ljudnivå och tydligt tal rekommenderar vi en efterklangstid på ungefär 0,5 sekunder vid frekvenser mellan 250 och 4000 Hz. Vid gymnasial och högre utbildning är rekommendationen 0,6 sekunder. Vid frekvens 125 Hz kan något längre efterklangstid accepteras.

 Akustiklösning, klassrum Installera akustikskivor på hela innertaksytan och om det är möjligt på de övre delarna av väggarna. Täck den bakre väggen med särskilda akustikväggpaneler. Panelerna kan sedan användas i olika syften, t.ex. som anslagstavlor för barnens teckningar. 

Rekommenderade produkter: PARAFON Exclusive, PARAFON Classic, PARAFON Wall panel, PARAFON Slugger

 

Klassrum

Vi rekommenderar en efterklangstid på ungefär 0,5 sekunder vid frekvenser mellan 250 och 4000 Hz. I klassrum är det viktigt att tal hörs tydligt. För personer med nedsatt hörsel måste efterklangstiden i klassrum vara ännu lägre än i normala klassrum.

 Akustiklösning, klassrum

Installera akustikskivor som täcker ungefär 50 % av innertaksytan och om det är möjligt på övre hälften av bakväggen.

För nedpendlade undertak ska ljudabsorberande skivor användas (t.ex. PARAFON® Classic med en tjocklek på 15 eller 40 mm) i de yttre områdena och ljudreflekterande skivor (PARAFON® Reflex) i mitten av innertaket. Med den här lösningen reflekteras lärarens tal också till den bakre delen av klassrummet.

Rekommenderade produkter: PARAFON Exclusive, PARAFON Classic, PARAFON Reflex, PARAFON Wall Panel