Vi rekommenderar en efterklangstid på 0,6–0,9 sekunder vid frekvenser mellan 250 och 4000 Hz. God hörbarhet för tal och en låg bullernivå är viktigt i utbildningssituationer.

 Akustiklokaler, industrilokaler Installera akustikskivor på hela innertaksytan och på väggarna vid varje arbetsstation. Använd absorberande akustikskärmar som arbetsstationsväggar bredvid bullriga maskiner. Akustikskärmar behöver kombineras med ett ljudabsorberande tak för att fungera som avsett.

Rekommenderade produkter: PARAFON Buller, PARAFON Buller Budget, PARAFON Perforated Steel Cassette.