Vi rekommenderar en efterklangstid på ungefär 1,0 sekund vid frekvenser mellan 250 och 4000 Hz. Akustiktak i kök måste vara hygieniska och tvättbara. Rengör utrymmet noga innan taket installeras.

 Akustiklösingar, kök Installera tvättbara akustikskivor på hela innertakets yta. Ta reda på vilken hygiennivå som krävs innan du väljer produkt och installationsmetod. Undertryck ovanför det nedpendlade undertaket måste undvikas på grund av risken för kondens och smuts. Försegla undertaket noga – också vid installationer som går igenom det. Förseglade innertak måste ha åtkomstpunkter.

Rekommenderade produkter: PARAFON Hygien, PARAFON Clinic.

 

Restauranger

Vi rekommenderar en efterklangstid på ungefär 1,0 sekund vid frekvenser mellan 250 och 4000 Hz. Om utrymmet också används som nöjeslokal krävs särskild akustikdesign. På restauranger ska ljudspridningen mellan borden begränsas och ljudnivån hållas låg.

Installera akustikskivor på två tredjedelar av innertakets yta. Om möblerna är hårda och reflekterande ska absorptionsytan täcka hela innertaket. Om det finns mjuka dekorationsmaterial kan absorptionsytan vara mindre

Rekommenderade produkter: PARAFON Hygien, PARAFON Clinic, PARAFON Exclusive.