Vi rekommenderar en efterklangstid på ungefär 0,6 sekunder vid frekvenser mellan 250 och 4000 Hz. Faktorer att ta med i beräkningen är antalet medarbetare i rummet, om det finns kontorsutrustning som bullrar och om det finns ett behov av konfidentiella telefonsamtal.

 Akustiklösning, Kontorslokaler

Installera akustikskivor på hela innertaksytan och på väggarna i närheten av utrustning. Ju fler människor i utrymmet, desto bättre måste ljudabsorberingen vara.

Rekommenderade produkter: PARAFON Classic, PARAFON Exclusive, PARAFON Wall panel

 

Mötesrum 

I små mötesrum rekommenderar vi en efterklangstid på 0,6 sekunder och i större rum 0,8 sekunder vid frekvenser mellan 250 och 4000 Hz. Tal ska ha god hörbarhet i alla delar av rummet. Använd reflekterande ytor i stora utrymmen. Diskussioner i mötesrum är ofta konfidentiella, så det måste finnas ljudisolering mellan utrymmena.

 Akustiklösningar, Mötesrum Installera akustikskivor på hela innertaksytan och om det är möjligt på de övre delarna av väggarna. I stora rum ska mittenområdet på innertaket täckas av ljudreflekterande skivor. 

Rekommenderade produkter: PARAFON Classic, PARAFON Exclusive, PARAFON Reflex.

 

Kontorslandskap

Vi rekommenderar en efterklangstid på ungefär 0,5 sekunder vid frekvenser mellan 250 och 4000 Hz. Blockera störande ljud mellan olika arbetsstationer med en kombination av bra ljudabsorbering och bullermaskning. Undvik reflekterande ytor.

 Akustiklösningar, kontorslandskap

Installera akustikskivor på hela innertaksytan och på väggarna vid varje arbetsstation. Använd effektiva absorberande akustikskärmar som väggar mellan arbetsstationerna.

Rekommenderade produkter: PARAFON Classic, PARAFON Exclusive, PARAFON Slugger.