Vi rekommenderar en efterklangstid på högst 1,2–1,5 sekunder vid frekvenser mellan 500 och 4000 Hz, beroende på hur stor simhallen är.

God hörbarhet för tal krävs för att kunna ge instruktioner. En låg ljudnivå är också önskvärd så att man lätt kan höra eventuella rop på hjälp. Tänk på att fluttereko kan uppstå mellan två parallella reflekterande väggar. I en lokal utan möbler stabiliseras inte ljudfältet, så ett akustiktak räcker inte till. Installera akustikskivor på de övre delarna av väggarna. Tänk på att mjuka skivor måste ha mekaniskt skydd vid installation på väggar. Se också till att installationssystemen är korrosionsbeständiga.

 Akustiklösningar, badhus Installera akustikskivor på hela innertaksytan och om möjligt delvis på två väggar. Akustikpaneler på väggarna måste installeras ovanför skvätthöjd. En ventilationsspalt bakom skivorna krävs för att undvika att fukt byggs upp på lagret av akustikmaterial.

Rekommenderad produkt: PARAFON Hygiene


Duschrum har ofta reflekterande material i golv och väggar. Installera mjuka absorberande innertak som dämpar ekon. Vid akustikdesignen måste duschar, ventilation, korrosion och kondens beaktas. Installera ångresistent absorptionsmaterial som täcker hela innertaksytan. För nedpendlade undertak ska det finnas ventilationsöppningar så att fukten kan ventileras ut ur utrymmet ovanför.