Vi rekommenderar en efterklangstid på ungefär 0,6 sekunder vid frekvenser mellan 250 och 4000 Hz. Tal ska ha god hörbarhet i alla delar av rummet. Använd reflekterande ytor i stora utrymmen. Samtal i salarna är ofta konfidentiella, så se till att det finns ljudisolering mellan rummen.

 Akustiklösningar, sjukhus Installera akustikskivor på hela innertaksytan och om det är möjligt på de övre delarna av väggarna i rum med hög takhöjd.

Rekommenderade produkter: PARAFON Hygiene, PARAFON Clinic, PARAFON Exclusive.