Vi rekommenderar en efterklangstid på 1,2 - 1,5 sekunder vid frekvenser mellan 500 och 4000 Hz. Tal ska ha god hörbarhet i alla delar av sporthallen. Tänk på att fluttereko kan uppstå mellan två parallella reflekterande väggar. I en lokal utan möbler stabiliseras inte ljudfältet, så ett akustiktak räcker inte till. Installera akustikskivor på de övre delarna av väggarna. Akustikprodukterna måste tåla att träffas av bollar utan att skadas.

 Acoustic solution, sport hall Installera akustikskivor på hela innertaksytan och på minst en vägg. Täck mjuka akustikskivor med ribbor så att 15 % av av skivans yta är synlig. Om perforerade träplattor används är den synliga ytan oftast mindre än 15 %.

Rekommenderade produkter: PARAFON Väggskiva, PARAFON Slugger.