I Sverige finns kravet att efterklangstiden i trapphus i bostadshus får vara högst 1,5 sekunder. Vi rekommenderar samma efterklangstid för andra byggnader vid frekvenser mellan 500 och 4000 Hz.

Risken för vandalism, krav på brandsäkerhet och förändringar i temperatur och luftfuktighet på bottenvåningen måste tas hänsyn till vid akustikdesignen. 

 Akustiklösingar, skolor Akustikskivor installeras i taket på trappavsatser. På översta våningen ska hela innertaksytan vara täckt med akustikmaterial. Akustikmaterial kan även installeras nedanför varje del av trappan.

Rekommenderade produkter: PARAFON Classic, PARAFON Nordic, PARAFON Exclusive, PARAFON Väggskivor.

 

Korridorer

Vi rekommenderar en efterklangstid på ungefär 1,0 sekund vid frekvenser mellan 250 och 4000 Hz. Vid konstruktion av nedpendlade undertak ska åtkomstpunkter till installationer ovanför taket finnas med. Korridorer är utrymningsvägar vid brand, så de måste konstrueras med icke brännbara material. I många byggnader kan vandalism också vara en betydande risk, så materialen måste vara tåliga. 

 Akustiklösningar, korridorer Installera akustikskivor på hela innertakets yta. Minska ljudreflektioner mellan väggarna med väggakustikpaneler.

Rekommenderade produkter: PARAFON Classic, PARAFON Nordic, PARAFON Exclusive, PARAFON Corrido, PARAFON Väggskivor.