Kapillärbrytande PAROC stenull är det idealiska materialet för isolering under betongplattor. Använd PAROC GRS 30, Markskiva för belastningar på upp till 30 kPa (vilket motsvarar 3 000 kg/m2 belastning). Använd Ecoprim vid belastningar över 30 kPa.

Platta på mark
 • Golvbeläggning
 • Golvskiva
 • PAROC SSB 2t, Stegljudskiva
 • PAROC XMV 012, Luft- och ångspärr
 • Stödstruktur: Betongplatta
 • PAROC GRS 30, Markskiva
 • Fuktbroms: grus
 
 
 
.
 
Golvvärme ger ett behagligt inomhusklimat tack vare den jämna uppvärmningen. Det rekommenderas att en något tjockare isolering än normalt placeras under golvvärmen. PAROC XGI 100, I-element är typgodkänt när det gäller värmetålighet och belastning. Det passar också perfekt för tilläggsisolering av befintliga socklar.
 
 
Platta på mark
 • Golvbeläggning
 • Gipsskiva eller golvläggning
 • PAROC XMV 012, Luft- och fuktspärr
 • Golvvärmerör
 • Räfflad Ecoprim-skiva
 • Betongplatta
 • PAROC GRS 30, Markskiva
 • Min. 150 mm dränerande material
 • PAROC XGI 100, I-element
.

Passivhus konstruktion:

Ground floor, passive house

 • Golvmatta
 • PAROC SSB 2t, Stegljudskiva (d1)
 • Väggmonterad ångspärr som går minst 500 mm under golvet.
 • Betongplatta
 • PAROC GRS 30 Markskiva (d2 = kantområde; d3 = mittenområde)
 • Grus
  Flerfamiljshus
Rekommenderat U-värde W/m2K  ≤0.08 - 0.10
d1 mm  25
d2 / d3 mm  330 - 400 / 250 - 350
Total isoleringstjocklek mm   355 - 425 / 275 - 375

Enligt definitionen av ett passivhus får den årliga uppvärmningen, nedkylningen och energiefterfrågan inte överstiga vissa värden. Även om god värmeisolering är viktig för att uppnå passivhusstandarden räcker det inte. Kraven för andra byggnadskomponenter och annan utrustning kan fastställas med hjälp av olika beräkningsverktyg, som passivhusprojekteringspaketet (PHPP), som finns på www.passiv.de . Sverige framgår kraven för passivhus i en specifikation som är framtagen inom Energimyndighetens program för Passivhus och lågenergihus. Läs mer på www.energimyndigheten.se