Grunden är den understa och mest viktiga komponenten i hela byggnadskonstruktionen. Det är också den byggnadsdel som är svårast att ändra efter att byggnaden har uppförts, så det är viktigt att den är korrekt utformad och väl isolerad redan från början.

En viktig frågeställning vid utformningen av husgrunder är tjällyftning. Tjällyftning orsakar sprickor i grunden och skadar hela byggnadskonstruktionen. Rätt isolering kan emellertid förhindra tjällyftning och andra problem. Stenull motverkar inte bara tjällyftning och fuktproblem utan ger även lägre uppvärmningskostnader och bekvämare utrymmen under marknivå.

Vi har flera förslag på lösningar för källarväggar och grunder. Nedan finns de mest vanliga. Välj Nybyggnad eller Renovering för att hitta lösning och den produkt du behöver.