Vid renovering av ytterväggar i syfte att öka energieffektiviteten ska även grunden isoleras. Tilläggsisoleringen minskar draget vid golv och väggfogar trots att måtten mellan väggen och grunden förblir desamma. Det ger också den gamla grunden en välbehövlig ansiktslyftning.

 

 Foundation, renovation
  • Utvändig syll: stålprofil
  • Puts
  • Värmeisolering: PAROC Linio 10, Putsskiva
  • Grundkonstruktion: armerad betong 

Energirenovering av grunden

För att minska energianvändningen till nära-noll ställs krav på alla delar vid en renovering. Så även på grunden. Källargrunden på renZERO-projektets pilotobjekt tilläggsisolerades utvändigt med PAROC LINIO 80 Putslamell Fasad, som ger en fuktbeständig och dimensionsstabil fasad med lång livslängd.

 

 Energy renovation of ground floor
  • Befintlig grund
  • Värmeisolering: PAROC Linio 80, Putslamell Fasad 
  • Puts