Använd PAROC stenull som utvändig isolering av källarväggen för såväl värmeisolering som dränering. Stenullens öppna struktur gör att konstruktionen kan torka utåt. Använd denna lösning vid både nybyggen och renovering av problemväggar.

 

Källarvägg, utvändig isolering
  • Stödkonstruktion: murverk eller betongvägg
  • Värmeisolering: PAROC GRS 30, Markskiva alternativt PAROC GRS 20, Markskiva.
  • Min 200 mm dränerande material runt dräneringsrör alt. 
    befinliga väl blandade massor.

 

Ecoprim Källarvägg passar för utvändig isolering av källarväggar, särskilt där man kan förvänta stort jordtryck – t ex av trafiklast i centrumbebyggelse. Ecoprimprodukter har mycket låg fuktupptagning. De behåller därför sin höga värmeisoleringsförmåga även i extremt fuktiga miljöer.

Isolering av grund med högt jordtryck
  • Stödkonstruktion: murverk eller betongvägg
  • Värmeisolering: PAROC XEC 300ggj, Ecoprim Källarvägg
  • PAROC XMS 090, Fiberduk och PAROC XFF 002, Dukstift
  • Återfyllning med befinliga massor