a) Tilläggsisolering från utsidan

Om en källarvägg fuktskadas av vatten utifrån, beror detta oftast på att dräneringen inte fungerar. När detta åtgärdas är det lämpligt att samtidigt fuktsäkra och tillläggsisolera källarväggen med markskiva. Ovan mark kan man använda I-element.


Källaryttervägg
 • Stödkonstruktion: murverk eller betongvägg
 • Värmeisolering: PAROC GRS 30, Markskiva
 • PAROC XGI 100, I-element
 • Min 200 mm dränerande material runt dräneringsrör alt.
  befinliga väl blandade massor
 • PAROC XMS 090, Fiberduk
Ecoprim Källarvägg passar för utvändig isolering av källarväggar, särskilt där man kan förvänta stort jordtryck – t ex av trafiklast i centrumbebyggelse. Ecoprimprodukter har mycket låg fuktupptagning. De behåller därför sin höga värmeisoleringsförmåga även i extremt fuktiga miljöer.
 
 
 
 

Isolering med Ecoprim Källarvägg
 • Stödkonstruktion: murverk eller betongvägg
 • Värmeisolering: PAROC XEC 300ggj, Ecoprim Källarvägg
 • PAROC XMS 090, Fiberduk och PAROC XFF 002, Dukstift
 • Återfyllning med befinliga massor
 
 

b) Tilläggsisolering från insidan

Tilläggsisolering från insidan bör inte ske som den enda åtgärden på grund av risken för fuktproblem. Om åtgärden ändå väljs måste det säkerställas att väggen är torr året runt. Dränering och utvändig tilläggsisolering bör alltid utföras som ett förstahandsalternativ. Om en komfortåtgärd utförs på insidan skall stålreglar användas eftersom fukt kan skada träreglar. Konstruktionen byggs upp utan luft- ångspärr.
 
OBS! Tilläggsisolering av en källaryttervägg från insidan är en riskkonstruktion. Välj därför en tunn isolertjocklek som 20 mm ROB 80 och maximalt 70 mm PAROC eXtra.  

Källarvägg insidan
 • Befintlig källaryttervägg
 • PAROC ROB 80, Takboard
 • Stålstomme cc 600/PAROC eXtra, Stålregelskiva
 • PAROC XSI 003, Drevningsremsa alt.
  PAROC XSS 002, Sylltätning
 • Gipsbaserad skiva
 

Tilläggsisolering av källartaket

Om källaren omvandlas till boyta krävs som regel inte någon särskild isolering. Ibland kan även bättre ljudisolering krävas. Detta görs enklast genom att montera PARAFON akustikplattor i taket.
Länk till Paroc Akustik