a) Murade väggar med trästomme

Murade väggar eller betongväggar kan isoleras med trästommar om ytterfasaden är av trä eller stål. Välj ett tvåskiktssystem med PAROC eXtra och Klimatskiva för att minimera förekomsten av köldbryggor i konstruktionen. 

I vindutsatta lägen och från tredje våningsplanet och uppåt i höga byggnader, skall ett heltäckande vindtätande skikt som t ex Vindskydd placeras innanför Klimatskivan. Detta vindtätande skikt kan uteslutas om PAROC Cortex används.

Ventilerad fasad

Befintligt konstruktion:

 • Lättbetong eller betong 

Ny konstruktion:

 • Trästomme / PAROC eXtra
 • PAROC WAS 35tt / PAROC Cortex
 • ev. PAROC XMW 060, Vindskydd
 • Ventilationsspalt
 • Yttre beklädnad

b) Murade väggar med metallstomme

Fastställ metod för infästning från fall till fall. Systemtillverkarna rekommenderar lämpliga infästningsmetoder. Utforma bärverkssystem utifrån valt beklädnadsmaterial och följ systemleverantörens anvisningar. I vindutsatta lägen och från tredje våningsplanet och uppåt i höga byggnader, skall ett heltäckande vindtätande skikt som t ex Vindskydd placeras innanför Klimatboarden. Detta vindtätande skikt kan uteslutas om PAROC Cortex används.

Standardlösning

Ventilerad fasad

Befintlig konstruktion:

 • Bärande konstruktion: lättbetong eller betong 

Ny konstruktion:

 • Horisontellt bärverk/PAROC eXtra, Stålregelskiva
 • PAROC WAS 25t, Klimatboard 
 • ev PAROC XMW 060 Vindskydd
 • Ventilationsspalt
 • Yttre beklädnad

Premiumlösning PAROC Cortex

Ventilated facade using Recon V-flex 

Befintlig konstruktion:

 • Bärande konstruktion: Lättbetong eller betong

Ny konstruktion:

 • Bärverk Europrofil Recon Vflex / PAROC eXtra
 • PAROC Cortex
 • Ventilationsspalt 
 • Yttre beklädnad 
Läs mer om Europrofils system Recon Vflex här >> 
 Ventilated facade with Cortex black  

Befintlig konstruktion:

 • Bärande konstruktion: Lättbetong eller betong

Ny konstruktion:

 • Bärverk Europrofil Recon Vflex / PAROC eXtra
 • PAROC Cortex Black
 • Ventilationsspalt 
 • Yttre beklädnad 
Läs mer om Europrofils system Recon Vflex här >>
Ventilerad fasad med Cortex-lösning

Befintlig konstruktion:

 • Bärande konstruktion: Lättbetong eller betong

Ny konstruktion:

 • Horisontellt bärverk / PAROC eXtra
 • PAROC Cortex
 • Ventilationsspalt 
 • Yttre beklädnad 

Ventilerad fasad med Cortex

Befintlig konstruktion:

 • Bärande konstruktion: Lättbetong eller betong

Ny konstruktion:

 • Vertikalt bärverk / PAROC eXtra
 • PAROC Cortex
 • Ventilationsspalt
 • Yttre beklädnad 
   

Ventilerad fasad med Cortex One

 

Befintlig konstruktion:

 • Bärande konstruktion: Lättbetong eller betong

Ny konstruktion:

 • Vertikalt bärverk / PAROC Cortex One
 • Ventilationsspalt
 • Yttre beklädnad 

 

c) Hörn och skarvar

Hörn på en fasad

Hörn är ofta en kritisk punkt på byggnaden. För att få ett obrutet vindskydd av hela klimatskärmen rekommenderar vi användningen av Cortextejp i samtliga skarvar och Cortex Hörntejp i hörn och i avslut runt fönster och dörr.