AST-kvalitet är en profil av utvalda egenskaper som är särskilt viktiga för bärande sandwichkonstruktionerAST-kvalitet är en profil av utvalda egenskaper som är särskilt viktiga för bärande sandwichkonstruktioner, uttryckta med objektiva kvalitetsmått.

AST® kvalitet är ett verktyg som har utvecklats för dig för att kunna kontrollera att den produkt du väljer uppfyller de strängaste kraven för lastbärande sandwichelement. Verktyget representerar högsta kvalitet med avseende på hållfasthet, durabilitet och brandsäkerhet.

AST® kvalitet innebär säkerställda hållfasthetsegenskaper, pålitlig durabilitet på lång sikt samt brandsäkerhet i sandwichelement. Dessa viktiga egenskaper är inte synliga, men kan likväl mätas och kontrolleras i tillverkningsprocessen.