Akustiklösningar med PAROC sandwichelementBuller från maskineri och utrustning i industriella anläggningar ger oftast en otrevlig arbetsmiljö som dessutom kan vara skadlig för hörseln. Åtgärda problemet genom att bygga ljudisolerade maskinrum och operatörsrum eller akustiska skärmar och på så vis separera människorna från bullerkällorna.
Med perforerade PAROC® acoustic element kan du skapa en ljudisolerad miljö. Förutom ljuddämpningen och ljudisoleringen får du även snygga interiörer.

PAROC® element

För akustiska tillämpningar används både vanliga PAROC element och perforerade PAROC® acoustic element. PAROC acoustic element har ett perforerat ytskikt på ena sidan för att få bra ljudabsorption. Det kan användas i innerväggar och innertak i normala torra förhållanden. Observera att när PAROC acoustic element används som innertak så är det perforerade ytskiktet alltid på undersidan.

Ljudisolering

När kraven på ljudisolering är höga ska du rikta extra uppmärksamhet på fogarnas täthet och anslutningar till intilliggande konstruktioner. Diagrammet nedan visar luftljudsisolering för 50 mm, 150 mm och 240 mm tjocka PAROC element, så väl som 100 mm tjocka PAROC® acoustic element, elementtyp AST® S.

Reduktionstal för PAROC element

Om du känner till ljudnivå och bullerspektra kan du beräkna ljudisoleringen för konstruktionen i fråga. Eller använd värdena för ljudisolering i dBA för olika bullerspektra i tabellen nedan.

Vägd ljudreduktion hos PAROC element vid olika bullerspektra, elementtyp AST® S.

Element-
tjocklek,
mm
Ljudreduktion, dB
 Rw R'w + C   R'w + Ctr
50 29 27 26
80 30 27 25
100 30 27 25
120 30 27 25
150 30 27 25
200 29 28 26
240 29 28 26

 

Använd R’w+ C för

  • Buller från tåg vid höga och medelhastigheter
  • Vägtrafik i över 80 km/h 
  • Jetbuller på korta avstånd 
  • Buller från industri (hög och medelhög frekvens)

Använd R’w+ Ctr för

  • Buller från gatutrafik 
  • Buller från tåg vid låga hastigheter 
  • Jetbuller på långa avstånd 
  • Buller från industri (låg och medelhög frekvens)

Om kraven är högre kan du bygga dubbelkonstruktioner med PAROC element eller tilläggskonstruktioner på PAROC element.

Vägd ljudreduktion hos PAROC element med tilläggskonstruktioner vid olika bullerspektra, elementtyp AST® S. 

Konstruktion Ljudreduktion, db
Rw R'w + C R'w + Ctr
PAROC element 150 mm
+ gipsskiva
PAROC panel 150 mm + gypsum board 32 32 28

PAROC element 80 mm
+ stålregel + stenull
+ gipsskiva

PAROC panel 80 mm + steel rail + stone wool + gypsum board 49 48 37
PAROC element 80 mm
+ stenull
PAROC panel 80 mm + stone wool 36 36 31

 

Ljudabsorption

PAROC element i standardutförande är försedda med ytskikt av stålplåt. Detta innebär att ljudabsorptionen i princip är lika låg som för en reflekterande yta (motsvarande en konventionell plåtvägg). PAROC® acoustic element har ett perforerat ytskikt på ena sidan som förbättrar elementets ljudabsorptionsegenskaper. 

Praktiska ljudabsorptionskoefficienter för PAROC element

För att uppnå bättre ljudabsorption med icke perforerade PAROC element kan du lägga till akustikskivor som ljudabsorbent.