PAROC element är CE-märktaFr.o.m. 1 april 2010 är PAROC element CE-märkta och de landsspecifika godkännandena tas ur bruk. CE-märkningen gäller inom EU.

CE-märkning gör det lättare för kunder och designers att välja och jämföra produkter. Varje företag som tillverkar CE-märkta element måste redovisa de viktigaste tekniska egenskaperna i enlighet med den europeiska produktstandarden EN 14509.

De värden som redovisas baserar sig på samma testmetod och går därför att jämföras med varandra. Varje tillverkare ansvarar för de redovisade värdenas tillförlitlighet och endast den tekniska klassifikationen för materialets brandegenskaper (reaction to fire) behöver övervakas av en tredje part.

Förutom CE-märkning har vissa andra tekniska egenskaper hos PAROC element förändrats. Därför är det viktigt att alltid använda den senaste versionen av Tekniska handboken för PAROC elementlösningar.