PAROC element är obrännbara och är klassificerade i Euroklass A2-s1,d0.PAROC elementens tekniska egenskaper som ytterväggar, innerväggar och innertak grundar sig på AST, Advanced Structural Technology och PAROC structural stenull av hög kvalitet. PAROC structural stenull har bestämda hållfasthetsegenskaper och är specialbehandlad för att vara vattenavstötande, icke-hygroskopisk och icke-kapillär.

PAROC element finns i fyra elementtyper där varje typ har olika tekniska egenskaper. Välj elementtyp efter de egenskaper du behöver som t.ex. hållfasthet, brandmotstånd eller värmeisolering:

  • AST® L för inner- och ytterväggar med extremt höga krav på värmeisolering
  • AST® T för inner- och ytterväggar med höga krav på värmeisolering
  • AST® S för ytter- och innerväggar för normal användning i byggnader som har medelhöga krav på brandmotstånd
  • AST® F för väggar med höga krav på brandmotstånd
  • AST® E för innertak, men kan också användas för väggar med höga krav på hållfasthet.

PAROC element är obrännbara och är klassificerade i Euroklass A2-s1,d0.
Obs! Med undantag av PAROC® print och PAROC® art elementen som är klassificerade i Euroklass C-s1,d0.