Använd säkra och behändiga LiftAid-lyftverktyg för montering av elementMed hjälp av våra patenterade LiftAid-lyftverktyg kan du lyfta PAROC element både vid horisontell och vid vertikal montering på ett säkert sätt. LiftAid-lyftverktygen finns tillgängliga att hyra, och du måste beställa dem på förhand.

Tänk på följande när du monterar PAROC element med LiftAid-lyftverktyg: 

  • Följ säkerhetsinstruktionerna som följer med verktyg noggrant. 
  • Fäst alltid säkerhetslinan runt elementet innan du lyfter. 
  • När du lyfter ett element som är längre än 6 m under blåsiga förhållanden (vindstyrka > 6 m/s) ska du använda två LiftAid-lyftverkyg för att förhindra att styrlinan pressar ner ena ändan av elementet och att LiftAid-lyftverktyget glider ur sitt läge.

Observera att hård vind kan sätta stopp för monteringen!