En ny innovation inom fasadkonstruktion möjliggör en obruten linje utan skarvar på ytterväggar.

PAROC Delign är ett nytt och innovativt sandwichelementsystem som kan användas för att tona bort de vertikala skarvar som man ofta kan se på fasaderna till prefabricerade byggnader. Obrutna horisontella skarvar som korsar elementets vertikala skarvar öppnar upp en helt ny värld av visuella möjligheter inom fasadkonstruktion.

PAROC.SE/DELIGN 

 

Installation av PAROC Delign

En av de viktigaste fördelarna med Delign-konceptet är den snabba installationen. Inga plåtslagare krävs för installationen.

Vi har gjort en sammanställning av de viktigaste momenten i installationsprocessen i den bifogade animeringen. Tipsen riktar sig till erfarna panelinstallatörer.

För mer detaljerad information, vänligen kontakta oss.