Hygieniska lösningar med PAROC sandwichelementTäta PAROC elementkonstruktioner med släta ytor är perfekta för användning inom branscher där hygienförhållandena är exceptionellt höga, t.ex. elektronik-, livsmedels- och läkemedelsindustrin. PAROC element används typiskt i utrymmen för livsmedelsbearbetning, distributionslager, kylrum och butiker.

PAROC® element

PAROC smooth elementen tillverkas med helt släta ytor. Elementen levereras för väggar och innertak med tåliga ytor som är enkla att rengöra. Ytor i inomhusbruk har en beläggning av polyester. För interiörer med höga hygieniska krav kan du välja PVDF-beläggning med en ljus färg. Rostfritt stål finns tillgängligt på begäran.

FoodSafe ytor

Livsmedel måste hanteras, förädlas och packas på ett hygieniskt sätt. Släta ytor och täta fogar utan smutsfällor gör att det går snabbt och enkelt att rengöra elementen. På grund av elementens robusta sandwichkonstruktion går det att använda långa spännvidder både vid vertikal och vid horisontell montering. Dessutom om stommen placeras på byggnadens utsida får den hygieniska och fria inomhusytor.

Ren och hygienisk detaljdesign

Hygieniska utrymmen kräver specifika detaljlösningar. För livsmedelsindustrin erbjuder Paroc Panel System en uppsättning specialutformade detaljer som hjälper dig att hitta de rätta tekniska lösningarna för mer krävande användningsområden. I hygieniska utrymmen måste alla ytor, infästningssystem och beslag vara fullständigt täta och släta så att damm och smuts inte ansamlas på ytor.   

 Infästning av PAROC element till golv i livsmedelsindustrin  Infästning av PAROC element i hörn vid vertikal montering

Infästning av PAROC element
till golv i livsmedelsindustrin

Infästning av PAROC element
i hörn vid vertikal montering

Enkelt att underhålla

En god ekonomi är en kombination av byggnads- och underhållskostnader. Underhåll är väsentligt, särskilt rengöring inom livsmedelsbranschen. PAROC element har släta ytor samt vatten- och lufttäta hygieniska fogar utan smutsfällor. Tillsammans skapar detta vägg- och innertakkonstruktioner som är enkla att hålla rena.