Tillbehör för PAROC elementlösningarParoc erbjuder ett brett sortiment med mångsidiga tillbehör, inklusive infästningar för att fästa element och beslag så väl som tätningar och isolering. Parocs sortiment med tillbehör innehåller följande artiklar:
  • skruvar för att fästa element till stål- eller trästomme, längder varierar beroende på elementens tjocklek 
  • Spike infästningar för att fästa element till betongstomme, längder varierar beroende på elementens tjocklek 
  • borrbett 
  • profiler för elementinfästning och fönstermontering 
  • beslag 
  • skruvar och nitar för att fästa beslag 
  • olika tätningsband och fogmassor för att täta mot grunder, stommar, fogar och beslag
  • drevningsull för fogar 
  • isoleringsskivor för brandskydd av infästningar

Designa ditt projekt med våra standarddetaljer så att vi vid beställning av elementen kan mängdberäkna tillbehören som behövs för projektet.