Ventilationssystem måste värmeisoleras för att värmeförlusterna ska kunna begränsas och regleras.

Att minska värmeförlusterna i luftkanaler är både ekonomiskt och miljömässigt fördelaktigt, eftersom det både sänker energiförbrukningen och driftkostnaderna.

Värmeisolerade varmluftskanaler begränsar värmeflödet ut ur kanalen.

Isolering av kalluftskanaler begränsar värmeflödet in i kanalen. När varm eller kall luft transporteras i ventilationskanaler måste lufttemperaturen regleras och värmeförlusterna begränsas till det önskade värdet. 

Värmeisolerade ventilationskanaler  Korrekt isolerade kanaler säkerställer att hela ventilationssystemet fungerar som det är tänkt och minskar även behovet av underhåll.

Det är viktigt att båda kriterierna hålls på den önskade nivån för att minimera energiförlusterna.

 


Rätt produkt på rätt plats
PAROC nätmattor och lamellmattor används för värmeisolering av både cirkulära och rektangulära kanaler, medan PAROC skivor enbart används för rektangulära kanaler. Vid invändig isolering används PAROC InVent.

 

Energirenovering av rör och kanaler

I renZERO projektets svenska pilot har vi använt PAROC Hvac AirCoat, som är framtagen och anpassad för både värme och kondensisolering av ventilationskanaler.

AirCoat insulation   

Vid installation i lösull rekommenderas 50 mm isoleringstjocklek och när installation sker ovanför lösullen rekommenderas 100 mm tjocklek på PAROC Hvac AirCoat.