<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-5MDD4K" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe>

Historia

Under många år har stenens unika egenskaper och det krävande nordiska klimatet inspirerat oss att utveckla isoleringslösningar som ger en ökad livskvalitet och en säker och bekväm livsmiljö. Men hur började företagets historia?


1930- och 40-talen 
Produktionen av stenullsisolering börjar 1937 i Sverige. Under de första efterkrigsåren ökar vikten av välisolerade hus och efterfrågan ökar dramatiskt. Under slutet av 40-talet lanserade Paroc som första företag i Europa formstabila isolerprodukter med bindemedel i form av skivor och filt. Dessa produkter lade grunden till ett genombrott för mineralullen som byggnadsisolering. 
 Early image of production of stone wool insulation

1950- och 60-talen
1952 startar vi produktionen av stenull i Finland. Fem år senare introducerar vi våra första tekniska isoleringsprodukter för att möta den växande efterfrågan på isolering för industrin. Under mitten av 60-talet startas tillverkningen av akustikprodukter i Skövde. I anslutning till detta uppförs ett av Europas förnämsta akustiska laboratorier. 1968-69 startas fabriken i Hässleholm med två produktionslinjer.

 
 Origin of Paroc - Pargas Kalkberg Helsinki warehouse and truck 1957
 

1970- och 80-talen 
Våra välkända röd-vitrandiga paket introduceras med början på den finska marknaden. 

1986 slås de finska och svenska verksamheterna samman. Samma år lanserar vi sandwichpaneler som en ny byggmetod. Under samma period befäster vi även vår ställning i de nordiska länderna.

The design of the first red & white striped wellknown PAROC® Stone wool package was launched 1985

1990-taletParoc på kartan
Företaget fortsätter att expandera med säljföretag i Baltikum och Ryssland under 1993. Vi startar tillverkningen av stenull i Litauen 1997 och upprättar ett säljbolag i Polen samma år. Året därpå förvärvar vi en produktionsanläggning i Polen. Som ett av de första stegen moderniserar vi produktionslinjen för stenull på fabriken.

1999 blir vi ett självständigt företag, Paroc Group, och påbörjar arbetet med att etablera vår nya företagsidentitet. Vi visar tillväxt i Väst- och Centraleuropa inom produkter med högt förädlingsvärde.  

Klimatförändringarna börjar påverka samhället och hållbara lösningar är något som allt oftare efterfrågas av myndigheterna. 

Under åren som följer blir det allt viktigare att bygga energieffektivt, med fler direktiv från EU som ökar efterfrågan på isolering av hög kvalitet ytterligare.

2000
Investerare visar intresse för företaget. Paroc ägs av ett flertal riskkapitalbolag, där BA Capital Partners Europe är den största ägaren från 2003 till 2006. Riskkapitalbolaget Arcapita Bank B.S.C. var största ägare från 2006 till 2009.

I dag är ett antal institutionella investerare huvudägare av Paroc. Företaget fokuserar på att växa i Östeuropa med alla sina produkter.