<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-5MDD4K" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe>

Nyckeltal

Vår verksamhet har vuxit de senaste tio åren, med undantag för nedgången inom byggsektorn i spåren efter finanskrisen under 2008. Vi har gjort en snabb återhämtning sedan dess och har lagt i högsta växeln igen – se diagram över nettoförsäljningen.


Merparten av våra produkter används i EU-länderna, vilket motsvarar mer än tre fjärdedelar av vår totala försäljning. Vi har en stark ställning i samtliga av våra produktsegment i länderna runt Östersjön, ett område med geografisk närhet till våra produktionsanläggningar. Räknar man även in lösningar inom Paroc Teknisk isolering och Paroc Panelsystem ökar vår räckvidd ytterligare till att omfatta en stor del av Europa och till och med bortom Europa.

Vi är verksamma i 14 länder runt om i Europa, med produktionsanläggningar i Finland, Sverige, Litauen, Polen och Ryssland.