<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-5MDD4K" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe>

Innova Projektet

Innova – en innovativ metod för energieffektiv renovering av flerfamiljshus

The Innova Project - a new, innovative method to carry out energy efficient renovations on multi-storey buildings

I takt med att nya byggregler sätter större på fokus på energieffektivitet har även efterfrågan på nya renoveringsmetoder och -lösningar ökat.
I Innova-projektet renoverades ett vanligt flerfamiljshus byggt på 1970-talet för att göra det mer energieffektivt och för att uppfylla de finska kraven för passivhus. Detta betyder att värmebehovet efter renoveringen maximalt är 25 kWh/m²a. Fyravåningshuset, som byggdes 1975, ligger i området Peltosaari i Riihimäki och består av 33 hyreslägenheter och ett daghem.

 

Sänkta CO2 utsläpp

Lösningen som användes i Innova-projektet för energirenovering av modellhuset i Riihimäki till passivhusnivå, sänker de CO2-ekvivalenta utsläppen med upp till 75 ton per år för den tänkta hustypen. Det motsvarar att köra 11 varv runt jorden i en vanlig personbil.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Läs mer

New facade

Läs mera om Innova Projektet.

Passive House Concept

Läs mera om PAROC Energiklokt Hus.