<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-5MDD4K" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe>

PAROC ARA

PAROC ARA - Isoleringslösningar för rörledningar till industrin.

Symbol for All round advantages

PAROC isoleringslösningar för rörledningar till industrin ger många fördelar. Vårt sortiment av prefabricerade, monteringsfärdiga produkter baserade på rörskålar gynnar alla, allt från de industrier som använder produkterna till personalen som monterar dem. Fördelarna börjar redan när den monteras och fortsätter under hela dess livslängd.

Produkternas hållbarhet ger en optimal långsiktig lösning. Isoleringen tappar inte formen med tiden. Tack vare att isoleringen bevarar tjocklek och effektivitet under hela dess livstid minskar underhållsbehovet och behovet av ersättningsmaterial. Driftstopp för att byta ut isolering, vilket ofta krävs vid användning av mattor, blir färre och kortare.

Jämfört med isolering med nätmattor ger PAROC rörskålar ett bättre skydd för röret som är isolerat. Isoleringen ger optimal prestanda under dess hela livstid. Även ytbeklädnaden håller sig tätare under en längre tid vid isolering med rörskålar. Produkterna har en god mekanisk styrka, även vid extrema temperaturer.

Produkterna som ingår i ARA är PAROC Pro Section, PAROC Pro Lock, PAROC Pro Segment och PAROC Pro Bend – samtliga med en densitet på 100 och 140 kg/m3.

ARA är en unik uppsättning lösningar baserad på fem fördelar:

• Enkelhet
• Hållbarhet
• Effektivitet
• Miljömedvetenhet
• Expertis