<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-5MDD4K" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe>

PAROC Energiklokt hus

I takt med att nya byggregler sätter fokus på energieffektivitet mer än någonsin tidigare, har behovet av information om och rekommendationer för hur man bygger och renoverar energieffektivt ökat. Konceptet Paroc Energiklokt hus möter denna efterfrågan.

PAROC Energiklokt HusDet ger råd och anvisningar om vad du kan göra för att sänka energiförbrukningen vid nybyggnation eller renovering. En energiklok lösning innebär att man uppfyller högre krav än de som anges i byggreglerna, vilket är en klok investering för framtiden.

Konceptet består av fyra olika energieffektivitetsalternativ:

  • Lågenergihus
  • Passivhus
  • Nära noll-energihus
  • Plusenergi för nya hus och Energioptimerade lösningar för renoveringar.

Plusenergihus är dock ännu sällsynta.

En klok investering

Energikloka byggnader kan ge besparingar på uppemot EUR 50 000 räknat över en 25-årsperiod (motsvarande kostnaden för en ny bil), och kan höja priset vid en försäljning med upp till 30 % jämfört med ett standardhus.