<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-5MDD4K" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe>

PAROC FireSafe Marin & Offshore

Brandskyddsbestämmelserna på fartyg är mycket stränga. Behovet av säkerhet är högt och kostnaderna för brandisolering måste vara rimliga.

Marine and Offshore

Sedan 1980-talet har Paroc utvecklat brandskyddslösningar för marint bruk och offshore-användning.

Lätta och tunna lösningar har testats och godkänts för stål- och aluminiumkonstruktioner av klass A, liksom för stålkonstruktioner av klass H för offshore-användning.

Genom ett omfattande produktutvecklingsarbete har PAROC kunnat skapa en position som ett av de ledande varumärkena inom marin isolering under årens lopp och nya innovationer utvecklas ständigt.