<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-5MDD4K" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe>

Lösull är effektivt på många sätt

De bästa innovationerna är resultatet av hårt arbete, hängivenhet och tur. Det var också fallet med lösull – en utmärkt metod för isolering av vindar.

På 1970-talet startade försäljningen av lösull till vindsbjälklag.

Lösullen som produkt var ingen nyhet för Paroc. Men tidigare hade den främst använts för teknisk isolering. Som byggisolering rekommenderades lösull inledningsvis som ett alternativ vid tilläggsisolering, istället för de traditionella produkterna; skivor, filt och byggmatta.

Paroc lösull
På 80-talet satsade Paroc stort på att lansera lösull även för nyproduktion. Detta stärkte Parocs konkurrenskraft avsevärt och gjorde att glasullen förlorade sitt övertag som materialval vid bjälklagsisolering.

I dag är lösull en av de vanligaste isoleringslösningarna för vindsbjälklag och snedtak. För husägaren innebär det sparad tid och sänkta kostnader. Isolering med lösull är också ett bra miljöval, eftersom spillbitar i vår produktion hamnar på en vind istället för på soptippen.